Wpisy z Listopad 2011

Nasze środowisko

Nasze środowisko W rzeczywistości wiatrem nazywamy poziomy ruch powietrza względem ziemi. Wiatry wywoływane są poprzez różne czynniki. Tak więc, do powstawania wiatru przyczynia się na przykład różnica temperatur, ciśnienia, jak również różnica wysokości n.p.m. Okazuje się jednak, że istnieją również wiatry wiejące równolegle wzdłuż linii takiego samego ciśnienia. Wówczas wiatr ten nazywany jest wiatrem geostroficznym. Występuje on wyłącznie w średnich szerokościach geograficznych i jest on ściśle powiązany z tak zwaną siłą Coriolisa. Trzeba pamiętać także, że wiatr jest również ważnym składnikiem pogody. Wiatr można określać poprzez jego prędkość oraz kierunek, z którego wieje. W tym przypadku wiatrem wschodnim nazywamy wiatr wiejący ze wschodu, nie na wschód. Wiatr często jest przyczyną wielu katastrof i klęsk żywiołowych, ale w dzisiejszych czasach jest także często wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, czy też napędzania żaglówek. Istnieje wiele urządzeń służących do dokładnego pomiaru wiatru, większość z tych stosowanych przez meteorologów jest bardzo skomplikowanych, opierających się na technologii satelitarnej, jednak najprostszym przyrządem do pomiaru wiatru jest zwykły wiatromierz. Nazwa tego wiatru pochodzi z języka starofrancuskiego i oznacza ‚mistrz’. Mistral występuje w Europie, głównie w południowej Francji. Jego powstawanie związane jest z niżem znajdującym się nad zachodnią Europą, oraz wyżem znajdującym się u zachodnich wybrzeży Hiszpanii. Siła mistrala jest regulowana poprzez wiele czynników, między innymi poprzez inny lokalny wiatr, tak zwany Tramontane. Z jego powstawaniem związane jest także pasmo górskie, zwane Masywem Centralnym. Wiatr mistralowy jest jednym z najsłynniejszych europejskich wiatrów. Jest on popularny głównie dlatego, gdyż sprzyja on windsurfingowi na południowym wybrzeżu Francji, na znanym Lazurowym Wybrzeżu. Niestety mistral ma także złą sławę, szczególnie u francuskich rolników, którym to ten wiatr często niszczy uprawy. Mistral nie występuje jednak przez cały rok. Najczęściej powstaje on zimą i wiosną, ale oczywiście zdarzają się wyjątki. Na szczęście Francuzi przyzwyczaili się do swojego, cyklicznego wiatru i świetnie sobie z nim radzą. Wiatr monsunowy jest występującym w południowej i wschodniej Azji deszczem okresowym. Istnieją dwa rodzaje monsunów. Jest to monsun letni, oraz monsun zimowy. Ta letnia odmiana jest szczególnie potrzebna florze i faunie azjatyckiej. Jest tak dlatego, ponieważ wiatrowi temu towarzyszą silne, ciepłe deszcze. Wiatr ten powstaje wskutek różnicy ciśnień pomiędzy obszarem nad lądem, a nad morzem. Wówczas ciśnienie nad morzem jest wysokie, a nad lądem niskie. Powoduje to powstawanie wiatrów wiejących znad morza, w kierunku lądu. Zimą jest zupełnie inaczej. Monsun zimowy jest zimnym, suchym wiatrem wiejącym z nad lądu, w głąb morza. Wtedy sytuacja jest odwrotna. Nad morzem panuje niskie ciśnienie, a nad lądem wysokie. Monsun letni ma także duże znaczenie dla południowo-wschodnio azjatyckiego rolnictwa. Pomaga on w nawadnianiu suchych obszarów w głębi lądu. Po suchym okresie roślinność i zwierzęta azjatyckie są bardzo spragnione wody. Dzięki opadom monsunowym wysuszona roślinność odżywa, a zwierzęta nie padają z pragnienia. Pasaty są wiatrami wiejącymi zarówno na półkuli północnej, jak i południowej. Jednak strefa ich występowania ogranicza się mniej więcej równoleżnikami 35 0 N i S. Jest to ciepły, stały wiatr o umiarkowanej sile, oscylującej pomiędzy trzema, a czterema stopniami w skali Beauforta. Wiatr ten był bardzo potrzebny w epoce żaglowców, gdyż umożliwiał on poruszanie się statków po oceanach. Na północy wiatr ten wieje z kierunku północno-wschodniego, a na południu z południowo-wschodniego. Miejsce, w którym spotykają się oba typy pasatów nazywa się Międzyzwrotnikową Strefą Zbieżności. Aby pasat mógł powstać potrzebna jest różnica ciśnień, pomiędzy obiema półkulami, a spowodowana jest ona głównie przez różnice w nagrzaniu powierzchni naszej planety. Powietrze, jakie niosą ze sobą pasaty nad równikiem intensywnie się nagrzewa, co powoduje silne, codzienne opady deszczu, zwane opadami zenitalnymi, które występują każdego dnia w strefie równikowej. Pozostałe po opadach powietrze, pozbawione już wilgoci unosi się ku górze i zawraca w kierunku biegunów. Ten ruch wiatru zwany jest antypasatem. Wiatry dzielone są ze względu na ich siłę, miejsce występowania oraz sposób ich powstawania. Są to wiatry stałe, sezonowe oraz lokalne. Stałe wiatry, to takie wiatry, które nie zmieniają swojego kierunku w ciągu roku. Wiatrami takimi są na przykład pasaty i antypasaty. Natomiast wiatry sezonowe to takie, które zmieniają swój kierunek, ale występują jedynie w określonych porach roku. Przykładem takiego wiatru jest monsun. Z kolei wiatry lokalne zmieniają swój kierunek, nie jest również stały ich okres występowania. W polskich górach najbardziej popularnym wiatrem lokalnym jest wiatr halny. Jest to ciepły wiatr powstający tylko w miejscach górzystych, na zboczach stoków. Mimo, iż wiatr ten jest bardzo ciepły, jest on także porywisty. Potrafi zrywać dachy i niszczyć lasy, tworząc tak zwane wiatrołomy. Wiatr halny jest na tyle silny, że z Tatr potrafi on dotrzeć nawet do Krakowa. W Polsce często spotykany jest także sztorm. Jest on związany z morzem, ponieważ jest to bardzo silny wiatr, któremu towarzyszy gwałtowne, silne falowanie powierzchni wody. Statki podczas sztormu nie wypływają w morze, gdyż groziłoby to ich zatonięciem.

Eternit z dachów

Eternit z dachów Bardzo skrupulatna czynność to ściąganie eternitu z naszych dachów. Oczywiście nie możemy zrobić tego samoczynnie, ponieważ złamalibyśmy prawo, które jest jasno ukierunkowane w tej dziedzinie. Oczywiście eternit w końcu okazał się wielkim zagrożeniem i oczywiście substancją rakotwórczą, której trzeba za wszelką cenę unikać, ale jest to dość dziwne zjawisko, ponieważ jeszcze kilkadziesiąt lat wstecz eternit stał się jednym z najbardziej popularny środków budowlanych, ponieważ pokrywano nim masowo dachy. Bloki w miastach były okrywane warstwą materiału o nazwie azbest, oczywiście azbest jest substancją rakotwórcza, która w chodzi w skład eternitu. Czasami produkowano również rury wodociągowe w oparciu o wykorzystanie azbestu. Oczywiście w tej chwili unika się kontakt z tą substancją, a w niektórych miejscowościach jeszcze pije się wodę z rur azbestowych. Aby pozbyć się eternitu oczywiście musimy zamówić specjalną firmę, która się tym zajmuje, oczywiście musi ona również posiadać specjalny sprzęt. Ekologia ratunkiem dla nas i planety. Ogólnie rzecz biorąc pomoc w formie dbania o ekologię jest niebywale ważna, ponieważ dzięki temu możemy się spodziewać, że dzięki dbaniu w jak największym stopniu o ekologię możemy ocalić naszą planetę przed zniszczeniem. Jesteśmy ludźmi, czyli stworzeniami rozumnymi, które oczywiście wiedzą, co jest dobre a co nie, czyli skoro posiadamy taką wiedzę, to oczywiście powinniśmy ją wykorzystywać mądrze i rozsądnie, aby jak najdłużej móc żyć na tej planecie i tak właściwie jak najdłużej przedłużyć możliwość życia na tej planecie, ponieważ planeta bez ludzi przetrwa, ale my jak stracimy planetę o jesteśmy skazani na nic więcej ja śmierć. Czasami zdarzają się ludziom przejawy rozsądku i dbają o porządek w środowisku, ale na ogół wszyscy są bardzo wygodni i nie zważają na to, co stanie się z planetą. Wyrzucanie śmieci do lasów jest bardzo nagminnym precedensem, który powinien być bardzo surowo karany i oczywiście powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby nasze lasy były jak najczystsze.

Działania wiatru

Działania wiatru Wiatr to bardzo powszechne zjawisko, które zauważa się wszędzie. Nie ma miejsca na świecie, gdzie nie wiałby wiatr, który przecież przemieszcza się z miejsca na miejsce, między kontynentami czy też krajami. Wiatr, który tak naprawdę wieje, bowiem ma pewne określone zadanie, szczególnie jeśli chodzi o rośliny korzystające z jego siły by rozsiewać swoje nasiona, tak naprawdę może wyrządzać ogromne szkody, paradoksalnie również dla roślin. Wiejący z ogromną siła wiatr potrafi nawet łamać drzewa, nie mówiąc już o sile wiatru jaką przybiera tornado, które wieje z prędkością najmniejsza, która wynosi sto osiemdziesiąt kilometrów na godzinę. Działanie wiatru niestety ale może być zarówno negatywne jak i pozytywne, bowiem tak to już w świecie jest, że właściwie wszystko ma dwie strony medalu, zarówno tę dobrą jak i tę złą, Nie da się temu zapobiec, nie da się zrobić nic żeby wiatr nie był taki niebezpieczny, buduje się czasami pewne wiatrochrony, ale to i tak niewiele daje, jeśli pojawi się wiatr, któremu nic na drodze nie przeszkodzi. Świat jest bardzo różnorodny i widać to praktycznie na każdym kroku. Gdzie tylko się nie obejrzymy zauważyć można różne zjawiska przyrody, które mogą być dla nas zarówno niebezpieczne jak i całkowicie bezpieczne, nie zagrażające w jakikolwiek sposób naszej egzystencji. Jednak są pewne zjawiska, które nawet jeśli z pozoru wydają się mało niebezpieczne, to mogą urosnąć w bardzo szybkim tempie do rangi zagrażających naszemu życiu zjawisk. Do tych zjawisk należą różnego rodzaju zjawiska pogodowe czyli zjawiska atmosferyczne obserwowalne codziennie za naszymi oknami. Oczywiście zjawiska pogodowe zwykle nie są aż tak niebezpieczne, szczególnie w rejonie naszego kraju, ale są takie, które mogą zdziałać naprawdę duże szkody i nie wolno ich lekceważyć. Są takie zjawiska, które występują wszędzie i które są zarówno potrzebne jak i czasami zbędne i bardzo niebezpieczne, szczególnie, kiedy urosną właśnie do takich niebagatelnych rozmiarów, co czasami zdarza się nawet u nas. Dlatego trzeba charakteryzować się ostrożnością w każdym calu.

Mgła

Mgła Ziemię otacza gruba warstwa powietrza zwana atmosferą. Powietrze składa się z kilku gazów, jest zimne, wilgotne i suche. Zmiany w powietrzu najbliżej ziemi, nazywamy pogodą. Atmosfera sięga aż 800 km nad ziemią. Naukowcy podzielili ją na pięć warstw, które składają się z różnych gazów, takich jak tlen i azot. Pogodę zawdzięczamy słońcu, wiatrom, wodzie i temperaturze. Promienie słoneczne ogrzewają nas. Chmury chłodzą powietrze. Wiatr przesuwa je po niebie, a deszcz pomaga rosnąć rośliną. Pogoda wpływa na nasze codzienne życie, dlatego ważna jest praca meteorologów, którzy potrafią przewidzieć, jaka będzie aura w dniach kolejnych. Stacje meteorologiczne na lądzie i morzu, samoloty i satelity w kosmosie, gromadzą informacje o pogodzie. Pomagają one przygotować prognozę pogody. Zjawiska pogodowe mogą wytwarzać energię, która nie powoduje zanieczyszczeń. Ciepło promieni słonecznych może ogrzewać dom i nieść ludziom przyjemne odczucie. Siła wiatru napędza turbiny, które pompują wodę. Bez tego nie moglibyśmy używać energii, lecz jedynie ropę naftową, gaz i węgiel. Mgła to chmura, która tworzy się na ziemi. Wygląda jak dym, choć w rzeczywistości to maleńkie kropelki wody zawieszone w powietrzu. Ze względu na bardzo ograniczoną widoczność, wiele czynności wykonywanych w gęstej mgle, może być trudne. Niebezpieczna jest zwłaszcza jazda samochodem. Gdy na ziemi zalega mgła, nie startują ani nie lądują samoloty, a większość pojazdów musi poruszać się bardzo powoli. Gęsta mgła, zmieszana ze spalinami samochodowymi i dymem fabrycznym nosi nazwę „smogu”. W dużych miastach tworzy się on bardzo często i może być niebezpieczny dla zdrowia i zycia ludzi. Wiele krajów stara się zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, które prowadzi do powstawania smogu. Często po chłodnej nocy rankiem tworzy się mgła. Gdy słońce ogrzeje powietrze, mgła zniknie. Powietrze jest wypełnione parą wodną. Kiedy ciepłe powietrze się ochładza, para wodna tworzy chmurę maleńkich kropel. Jeśli dzieje się to nad ziemią powstaje mgła. Tworzą się one często nad zimnymi morzami, rzekami i jeziorami.